Cliënttevredenheidsonderzoek

De cliënttevredenheid wordt op verschillende wijzen gemeten. Jaarlijks wordt een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uitgevoerd. Er vindt maandelijks een Cliënt Participatie Overleg  (CPO) plaats, waar cliënten op een laagdrempelige wijze de gang van zaken binnen hun woongroep kunnen bespreken. Daarnaast wordt de cliënttevredenheid gemeten door middel van de klachtenregistratie en analyse. Ook vinden tussentijds met de cliënt individuele gesprekken plaats. Dit kan op initiatief van de cliënt of van het management van Conquerors-Care zijn.

Aan de hand van de uitgebreide vragenlijst in het CTO worden verschillende thema’s binnen de organisatie getoetst. De uitslagen van het onderzoek worden vervolgens aan cliënten overhandigd. De algemene waardering van de zorgverlening van Conquerors is in 2021 gewaardeerd met een 8,2 en in 2022 een 8,0. We vinden het belangrijk dat bewoners mee denken over verbeterprocessen en daarom organiseert Conquerors maandelijks een clientparticipatie overleg, waarin bewoners thema’s in kunnen brengen ter verbetering van de zorg of andere praktische zaken bijvoorbeeld.

Conquerors Care analyseert zorgvuldig haar metingen registraties om daar waar nodig tot verbeteringen te kunnen  komen.  Deze gegevens hebben ten minste betrekking op:

  • cliënttevredenheid
  • (bijna) incidenten
  • eigenschappen van zorgprocessen en zorgdiensten en trends daarin
  • leveranciersperformance
  • competenties van de medewerkers