Ambulante begeleiding

Vanuit Conquerors Care bieden we ambulante begeleiding aan in de regio Zuid-Drenthe. Deze vorm van zorg wordt geboden aan cliënten in hun eigen woonomgeving. Conquerors Care biedt zorg op maat en kijkt met cliënten naar de gebieden in zijn of haar leven die zorg nodig hebben. Daarbij wordt de client zo veel mogelijk gestimuleerd om regie te houden over zijn of haar eigen leven. Samen met begeleiding wordt er aan het begin van het zorgtraject een zorgplan opgesteld zodat de ondersteuning maximaal afgestemd kan worden op de zorgvraag van de cliënt.

De mate van zorg is gebaseerd op een geldige WMO- of WLZ-indicatie. Voor een indicatiestelling kan u terecht bij het WMO-loket van uw gemeente of het CIZ. Mogelijk zijn er al hulpverlenende instanties betrokken bij de cliënt. Conquerors staat open voor een samenwerking met andere zorgpartners om zo de zorg zorgvuldig op elkaar af te stemmen.