Visie en missie

Kenmerkend voor Conquerors Care is de hoge mate van betrokkenheid met als missie ‘mensen het leven leren leven’. Hierbij is het vertrekpunt krachtgericht werken waarbij we de focus leggen op de persoonlijke mogelijkheden van de cliënt. In onze aanpak zijn we gericht op het stimuleren van zelfregie om daarmee autonomie te vergroten.

Samen met de kernbewoners vormt de “Conquerors Woon-Zorgboerderij” een klein buurtschap met als motto: “Samen wonen, Samen leven. Bij het vormgeven van de woon-zorgboerderij werken we vanuit christelijke normen en waarden.

Onze kernwaarden zijn:

  • Uniciteit: ieder mens is uniek en heeft kwaliteiten en talenten.
  • Mogelijkheden: wij denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
  • Bewogenheid: we zijn sociaal bewogen en kijken verder dan ons eigen erf