Clientondersteuning

Conquerors cliëntondersteuning is erop gericht hulpvragers en zorgaanbieders bij elkaar te brengen. De afgelopen jaren is er veel veranderd in de regelgeving en de financiering van de gezondheidszorg. Ondanks alle beschikbare zorgloketten en hulptelefoons is het (voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben) vaak ingewikkeld om in de zorgwereld de juiste weg te vinden. Mensen worstelen met vragen als: ‘Waar moet ik beginnen en wat heb ik precies nodig? Welke zorgrechten heb ik? Onder welke regeling valt de benodigde zorg en hoe wordt dat gefinancierd?’

Conquerors

Conquerors cliëntondersteuning biedt mensen onafhankelijk advies en neemt het initiatief in het organiseren van de juiste zorg. Op die manier ontlasten we zowel cliënten als familieleden. Zo kan de volledige aandacht uitgaan naar de cliënt, de ondersteuning en de uitvoering van de zorgverlening.