Conquerors Care

Lees op de onderliggende pagina's meer informatie.

Conquerors

Conquerors Care is gesplitst in beschermd wonen met de mogelijkheid tot dagbesteding, ambulante begeleiding en pastoraal-contextuele hulpverlening. Conquerors biedt beschermd wonen aan cliënten met een GGZ indicatie die 24/7 een vorm van ondersteuning nodig hebben. Vanuit Conquerors Care bieden we ambulante begeleiding aan in de regio Zuid-Drenthe. Deze vorm van zorg wordt geboden aan cliënten in hun eigen woonomgeving. De pastoraal-contextuele hulpverlening heeft een ontwikkelingsgerichte insteek. Aan de hand van een zorgvuldige intakeprocedure wordt het probleem helder in beeld gebracht en worden doelen gesteld.