Beschermd wonen met mogelijkheid tot dagbesteding

Conquerors Care biedt beschermd wonen aan cliënten die 24/7 een vorm van ondersteuning nodig hebben. Afhankelijk van de zorgbehoefte en de gestelde indicatie ontvangt de cliënt de benodigde hulp in de vorm van bijvoorbeeld gesprekken of praktische ondersteuning in planbare en onplanbare zorg. Deze hulp heeft doorgaans een langdurig karakter. Aan de hand van een zorgvuldige intakeprocedure worden de ondersteuningsbehoeften en de gestelde doelen in beeld gebracht. De begeleiding richt zich op de individuele ondersteuningsvraag en de ontwikkeling van de cliënt.

In de regio Zuid-Drenthe beheert Conquerors Care een woonzorgboerderij.  Dit betreft een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een WMO-indicatie of een WLZ-indicatie beschermd wonen. De woonzorgboerderij beschikt over tien zorgappartementen/-studio’s met keuken en douche/toiletvoorziening. Iedere cliënt huurt een individuele woonruimte met eigen huisnummer waarop de huurtoeslagregeling van toepassing is. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van diverse gemeenschappelijke ruimtes.

Onze zorg en ondersteuning is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar. Van cliënten wordt verwacht dat ze minimaal vijf dagdelen per week een passende vorm van dagbesteding hebben. Dit kan onder begeleiding en op het terrein van Conquerors Care, alsook extern.

De locatie betreft een gecombineerde zorgonderneming. Dit houdt in dat er op het terrein van de woonzorgboerderij ook andere bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden, zoals consultancy, coaching- & trainingsactiviteiten.

Begeleiding bij dagbesteding

Conquerors-Care biedt cliënten begeleiding aan bij verschillende vormen van dagbesteding. De wensen en de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt staan daarbij centraal. De primaire doelstelling van onze begeleiding is de maatschappelijke participatie van de cliënt vergroten. We werken binnen de dagbesteding aan het in standhouden en zo mogelijk ontwikkelen van:

 • zelfredzaamheid
 • een gezonde dagstructuur en daginvulling
 • zelfvertrouwen
 • persoonlijke vaardigheden
 • sociale vaardigheden
 • stabiliteit

Bij de dagbesteding werken we met de participatieladder (zie afbeelding). Hiermee kan iedereen zijn eigen niveau en zijn persoonlijke ontwikkeling zichtbaar maken en vormgeven.

Contra indicaties Conquerors Care zijn:

 • alcohol- en/of drugsverslaving, waarbij de cliënt geregeld onder invloed is
 • ernstige psychiatrische problematiek
 • suïcidaal gedrag
 • onveilig gedrag voor medecliënten en medewerkers vanwege vormen van verbale of fysieke agressie
 • ongeremde seksuele uitlatingen