Identiteit

Conquerors verleent haar zorg & dienstverlening vanuit christelijke normen en waarden. We werken vanuit een Bijbels mensbeeld. Met daarbij als basishouding een contextueel pastorale benadering, geïntegreerd in bestaande hulpverlenersmethodieken en interventies.

Conquerors gaat in haar contextueel pastorale benadering uit van drie relatie-assen (niveaus). De primaire doelstelling is dan ook: De mens helpen om in balans te leven met zichzelf, zijn omgeving en zijn Schepper.

Conquerors

De naam Conquerors is een verwijzing naar de Bijbeltekst uit Romeinen 8 vers 37:

 

‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.’

 

In de praktijk betekent dit dat wij naast mensen willen staan om te helpen overwinningen te behalen over gestelde doelen in hun levensgebieden.