Consultancy

Conquerors Consultancy speelt in op tal van maatschappelijke ontwikkelingen. Het aanbod van Conquerors Consultancy bestaat uit: advisering en coördinatie zorginitiatiefnemers en het ontwikkelen van beleidsplannen.

Zorginitiatiefnemers 

Er is binnen de breedte van de christelijke gemeenschappen duidelijk behoefte aan expertise op het gebied van het organiseren en het financieren van onder andere mantelzorg of vormen van diaconale of pastorale zorg. Kenmerkend voor een startende zorgondernemers is de passie en bewogenheid met betrekking tot het zorgen voor mensen, het perspectief in iemands leven willen zien en oplossingen willen bieden in de nood. De zorgondernemer richt zich met name op het verlenen van zorg aan de cliënt en doet dat met hart en ziel. Alleen, de keerzijde van dit werk is dat er expertise van de zorgverlener wordt gevraagd op het gebied van wettelijke verplichtingen, privacywetgeving, fiscale zaken, bedrijfsadministratie, zorgplicht en de werking van een geschillencommissie. Wet- en regelgeving behoren meestal niet tot de corebusiness en doorgaans ook niet tot het interessegebied van de zorgondernemer. Conquerors Consultancy biedt advies en ondersteuning aan deze zorginitiatiefnemers.

Ontwikkeling beleidsplan

Vele visionairs kennen het probleem: een visie omzetten naar een beleidsplan levert grote frustratie op. In hun hoofd weten ze precies hoe het geheel er uit moet zien. Op het moment dat ze achter de computer gaan zitten en het moeten vertalen in een beleidsplan, betekent dit voor velen uren worstelen.

Om deze visionairs te helpen biedt Conquerors-Consultancy ondersteuning aan bij het schrijven van een beleidsplan, zodat dromen op professionele wijze kunnen worden gerealiseerd.