Coaching

De coaching die Conquerors aanbiedt is gericht op een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om wenselijke en duurzame veranderingen te bevorderen. Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach met de cliënt op basis van gelijkwaardigheid op zoek gaat naar zelfgekozen doelen en de cliënt hierbij ondersteunt. De coach en de cliënt nemen beide verantwoordelijkheid voor hun aandeel in het proces. De cliënt krijgt tijdens het proces nieuwe inzichten door te reflecteren op eigen kennis en (eventueel) op de kennis van de coach. Op deze manier wordt de cliënt bekwamer in het bereiken van eigen doelen. Dit kan mogelijk worden gemaakt door middel van gestructureerde en gerichte interactie en het gebruik van passende tools en technieken, waaronder bijvoorbeeld paardencoaching.

Het verschil tussen coaching en zorgverlening betreft de visie, de werkwijze en de doelen die worden behaald. Vaak is er bij coaching sprake van een ontwikkelingsvraag vanuit de cliënt waaraan vervolgens doelen worden gekoppeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zakelijke capaciteiten en/of vaardigheden. Om die doelen te bereiken wordt onder andere gereflecteerd op het huidige kunnen van de cliënt en er worden handvatten aangereikt om vooruit te komen. Coaching is daarom ook praktischer en toekomstgerichter dan zorgverlening. Bij zorgverlening ligt de focus immers op het verhelpen van mentale blokkades, psychosociale klachten of andere belemmeringen, waarbij door behandeling en/of begeleiding onderliggende oorzaken naar boven worden gehaald en waarbij wordt gestreefd naar herstel van welbevinden of het hanteren van beperkingen.