Kwaliteitsborging

Als kwaliteitsborging hanteert Conquerors de volgende definitie: “Kwaliteit is doen wat je hebt afgesproken en dat laten controleren”. Mede om die reden is Conquerors aangesloten bij een beroepsvereniging en hanteert zij de richtlijnen van het certificaat Christelijke zorg

Beroepsvereniging

Conquerors is voor de geboden diensten training en coaching aangesloten bij beroepsvereniging LVSC. Alle richtlijnen en protocollen, inclusief de klachtenprocedure van de LVSC, zijn binnen Conquerors-BV van toepassing. Voor meer informatie zie: https://www.lvsc.eu/

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Iedere medeweker van Conquerors-Care heeft een actuele Verklaring Omtrent Gedrag aangeleverd.